Sportska dvorana o.š. Ante Kovačić

sportska dvorana stvaranje forme

Tema ovog zadatka bila je projektirati sportsku dvoranu koja svojom pojavom, izvedbom, materijalom i funkcijom nenametljivo zadire u prostor, ne narušava ga, ne mijenja njegovu tektoniku, već postaje njegov integralni dio i logički nastavak. Zamišljena kao objekt sastavljen od mnogo različitih unaprijed gotovih elemenata ona postaje gotovo montažni objekt inženjerske izvedbe koji se ne nameće okolnome prostoru. Dvorana se ostvaruje kroz odnos dvaju presjeka, jednog koji zadovoljava zadanu funkciju i drugog koji se nadovezuje na okolni prostor. Forma opne dobivena je translacijom funkcionalnog presjeka po prostornom presjeku. Ostvareni prostor, iako dvoosno simetričan, ostvaruje asimetričan prostorni doživljaj, konstantno promjenjivog presjeka i karaktera.

standardizacija vs varijacija

Tri temeljna funkcionalna elementa: sportski teren, prostorna opna, prateći sklopovi - postali su osnovne smjernice vizualnog, prostornog i programatskog promišljanja objekta. Utilitarni i dodatni programatski elementi postavljeni tako da oko sportskog terena formiraju ophod. Prostor ophoda funkcionalno je aktivan po cijeloj svojoj dužini. Unutar njega nalazi se školsko predvorje, galerija, svlačione, sportsko predvorje, tribine, klupska galerija i ulazno predvorje. Svi elementi unutar dvorane su montažni, što omogućava njihovu prostornu modifikaciju i promjenu iz sportskog sadržaja u kino, kongresni prostor ili nešto treće.

sportska dvorana elementi sportske dvorane

Ova dvorana zamišljena je kao lagani montažni prostorni element koji se nadovezuje na okolni prostor i koji se nakon određenog vremena može ukloniti iz zadanog prostora, bez da na njemu ostavi trag.

unutrašnjost sportske dvorane