Zelena Jama

Zelena Jama Ljubljana Zelena Jama Ljubljana

Projekt za novu stambeno-poslovnu zonu Zelena Jama u Ljubljani dio je procesa transformacije starih industrijskih područja u vitalne prostore ključne za daljnji razvoj grada. Pozicioniranje parcele uz glavni željeznički kolodvor, njena pješačka udaljenost od centra, naslanjanje na jednu od jakih gradskih prometnica i planirana velika gustoća naseljenosti, jasno pokazuju da se radi o lokaciji od velike važnosti za sam grad. Prostor Zelene Jame svojom organizacijom treba proširiti i nadograditi gradski centar, te pružiti model tranformacije industrijske zone u nove prostore kvalitetnog gradskog života. Zelena Jama time postaje ekstenzija gradskog centra.

Glavni fokus usmjeren je ka razvijanju metode kojom bi se elementi užurbanog gradskog života superponirali zelenim oazama stanovanja. Njihovo međusobno ispreplitanje i nadopunjavanje postaje osnova za razvoj projekta.

Metoda:

sustav traka

1. Sustav programiranih traka kao model prostorne organizacije
- stvara veliku programatsku raznolikost kao osnovu
- ostvaruje osnovne prostorne, programske i funkcionalne odnose
- definiranjem programa svaki pojas dobiva svoje dimenzije, poziciju i broj ponavljanja

sustav polja

2. Deformacija u horizontalnoj ravnini (XY)
- stvara 3 zelene oaze
- odgovara na kontekst 'susjedstva'
- stvara introvertne prostore 'lokalnog' mjerila
- nadovezuje se na susjedne parcele
- generira tipološke promjene unutar traka stanovanja

Tipološka raznolikost ostvarena je multiplikacijom i transformacijom stambenih traka. Ovisno o poziciji, stambeni prostori variraju od atrijskih penthouse stanova preko vrtnih stanova, do home-office-a.

sustav ulice

3. Deformacija u vertikalnoj ravnini (XZ)
- stvara 'aleju' visokog urbanog intenziteta
- odgovara na kontekst 'grada'
- stvara ekstrovertne prostore javnih sadržaja
- nadovezuje se na gradsku infastrukturnu mrežu
- generira 'urbane okvire'

urbani okvir Zelena jama Ljubljana

'Urbani okviri' su kulturni i komercijalni sadržaji koji svojom tipologijom djeluju kao generatori urbaniteta. Nastaju kao posljedica superponiranja 'urbane aleje' i stambenih traka.

Nove kvalitete gradskog prostora Zelene jame očituju se u diferencijaciji prostorno-programskih odnosa. Ovaj model jednakim tretiranjem svih programskih elemenata, od infrastrukture i parkirališta, do stanovanja i zelenila, ostvaruje diferencirani prostor visokog urbanog intenziteta. Dobivena struktura pruža gustu dispoziciju stanovanja, javnog prostora i komercijalnih sadržaja nužnih za formiranje novog gradskog čvorišta.

Ovaj projekt prikazuje kako jednostavna funkcionalna dispozija kroz deformacije uvjetovane kontekstom na nivou susjedstva i grada stvara kompleksan organizam spreman da odgovori na zahtjeve suvremenog života.