ALUARTFORUM - Kuća od Fragmenata

Umjetnička galerija Akademije likovnih umjetnosti

 ALU triptych ALU block

"Što je umjetnost?", pitanje je koje danas ne može ponuditi jednoznačan odgovor. Možemo samo detektirati mnogostrukost umjetničkih izričaja i raznolikost odgovora na specifične interese današnjice. Tradicionalne umjetničke vrste isprepliću se s novim praksama u umjetnosti, zajednički potiču dijalog, otvaraju nova pitanja i stvaraju nove tipove iskustva. Upravo višeznačnost umjetničkih praksi traži drugačiji angažman arhitekture. Umjetnost više nije vakuumirana praksa pa tako prostor u kojem se nalazi, mora nositi više značenja od sterilnosti ’bijele kocke’. Prostor u kojem se ona ostvaruje i prezentira, mora biti mnogostruk, otvoren, poticajan, ostavljajući pritom mjesto za neočekivano.

ALU site plan

BIJELA KUTIJA NIJE DOVOLJNA

Projekt ALUARTFORUM utjelovljuje upravo takve višeznačne prostore. On nije pasivna podrška umjetnosti, već njezin aktivni participant, mjesto susreta različitih mišljenja, mjesto ulaska umjetnosti u vizuru donjeg grada. Ovaj projekt provocira i nudi različite izložbene strategije kao odgovor na mnogostrukost umjetničkih izričaja. Bijela kutija nije dovoljna, ona postaje samo jedna u nizu izlagačkih koncepcija. Izlagački prostori ALUARTFORUM-a počinju ‘art forumom’, ulazom u kampus; on je nulta točka izlaganja radova temporalnog, efemernog, performativnog karaktera. Na njega se nastavljaju liminalni izlagački prostori ‘Prostora između’. Unutar mrežaste opne samog volumena, oni kroz niz terasa- 'vrtova' potiču site specific umjetnička djela u obliku vertikalne promenade. Bijela i otvorena kutija, dva su glavna muzejska izlagačka prostora. ‘Bijela kutija’ 'idealnog' laboratorijskog karaktera suprotstavljena je ‘Otvorenoj kutiji’ koja kroz otvaranje i zatvaranje svojih stijena uspostavlja kontekstualni odnos s gradom i parkom. Na vrhu kuće formira se uzdignuti trg – ‘Art platforma’. Ona je izmaknuti, skriveni, ali javni, gradski izložbeni prostor koji je vidljiv tek iz povišenih gradskih dijelova. Kroz ALUARTFORUM galerije, arhitektonski prostor postaje aktivan sudionik u stvaranju umjetničkog konteksta.

 ALU exibithion spaces

DIJALOG S HISTORICIZMOM

Donjogradski blok i ulaz u ALU

Kako afirmirati i dati odgovor na delikatnu i kompleksnu strukturu donjogradskog bloka i ponuditi reprezentativan ulaz u kampus Akademije? Umjesto ritmiziranja historicističkih fasada, projekt ALUARTFORUM nudi ritmiziranje planovima i transparencijama, kroz nenametljivu interpolaciju. Bočni prilaz i pogled odaje dojam ujednačenog, zatvorenog volumena koji poštuje historicističku liniju bloka, no približavanjem, vizure se neočekivano mijenjaju. Frontalno se zgrada u potpunosti otkriva i dematerijalizira kroz transparentne slojeve stijenki iza kojih se otvara park i naglašava ulaz u kampus. Mnoštvo planova i dubina te bogatstvo artikulacije i izričaja pomireno je neutralnom mrežicom koja ujedinjuje fasadu poput zaslona visoke rezolucije. Fasada koja kroz izmjenu izložaka postaje promjenjiva, prezentira kampus gradu. Svaka etaža zgrade odlikuje se drugačijom propusnosti, što je čini dinamičnom, ali i nenametljivom u zadanom kontekstu. Pozicioniranje ALUARTFORUMA istodobno je maksimalno respektiranje svih ambijentalnih kvaliteta i obogaćivanje donjogradske strukture.

Zgrada ALUARTFORUM-a je ulaz u kampus ALU koji se formirao oko parka skulptura unutar gradskog bloka. Riječ je o projektu kojime promišljamo i dijalogiziramo s umjetnosti 21.stoljeća, ALU-ovom zbirkom umjetnina prikupljanom desetljećima i studentskim radovima. Nova galerija će služiti kao prostor za povremene izložbe i za stalni postav zbirke ALU; ona svojom pojavnošću stvara dijalog s gradskim blokom i utjelovljuje aktivan odnos akademije, studenata i grada.

 ALU axonometry  ALU diagrams

Unutar svoje izlagačke, prostorne i urbanističke višeznačnosti, ALUARTFORUM medijalizira višeznačne odnose između umjetnosti, izlagačkog prostora i povijesnog urbanističkog tkiva. U vizuri historicističke jezgre i umjetnosti današnjice, ona se brendira kao "Kuća od fragmenata" kojoj je predefiniranje nepotrebno. Sve dok ostavlja prostor za slučajnosti i interpretacije, ona istodobno stvara kreativno okruženje za snažnu umjetničku praksu.